Osanottajaehdot

 1. JÄRJESTÄJÄ

Parikkalan kunta, Parikkalan Yrittäjät, Saaren Yrittäjät sekä MTK-Parikkalan Seutu. Messualue: Parikkalahalli, Parikkala, piha-alueet Parikkalahallin ja Kirjolan koulun läheisyydessä. Vastuutaho: Parikkalan Yrittäjät, Saaren Yrittäjät ja MTK- Parikkalan Seutu.

 1. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on sitova, kun sopimus on allekirjoitettu. Mikäli näyttelypaikalla on tilaa, otetaan ilmoittautumisia vastaan määräajan jälkeen. Maksu on maksettava viimeistään 31.5.2018.

 1. NÄYTTELYPAIKAT

Paikkoja jaettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: Ilmoittautumisaika, osaston suuruus, toimiala sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Näyttelyjohto varaa itselleen oikeuden näyttelykokonaisuuden kannalta tarpeellisiksi katsomiinsa muutoksiin.

 1. AUKIOLOAJAT

Lauantai 30.06.2018 klo 10-17.00

HUOM. Näyteilleasettajien tulee noudattaa messujen aukioloaikaa ja pitää osastonsa yleisölle avoimena koko ilmoitetun ajan ja miehitettynä. Mikäli osasto ei ole valmis ajoissa tai osasto puretaan ennenaikaisesti seuraa sakko 100 e (sata euroa).

 1. PUHTAANAPITO

Näyttelyn puolesta hoidetaan alueen yleinen puhtaanapito sekä jätteiden kuljetus, mutta näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan osastonsa puhtaudesta ja jälkisiivouksesta.

 1. SÄHKÖ

Parikkalan kunta vastaa näyttelyalueen yleisvalaistuksesta. Sähkön tarpeesta pyydetään ilmoittamaan erikseen sopimuksessa. Asennustyöt yms. tulevat näytteilleasettajan maksettavaksi. Muista erityistarpeista voi neuvotella järjestäjien kanssa.

 1. VARTIOINTI

Vastuutaho huolehtii alueen yleisvartioinnista, mutta ei näyttelytilojen vartioinnista. Esineiden katoamisesta ja muista mahdollisista vahingoista järjestäjä ei vastaa.

 1. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN

Näyttelyn vastuutaho merkkaa teipeillä alueen lattiaan. Näytteilleasettajat voivat aloittaa rakentamisen perjantaina 29.06.2018 klo 12-21.00. Osastojen tulee olla valmiina lauantaina klo 9.30 mennessä. Erityisesti on varottava vaurioittamasta lattiaa ja seiniä, joihin ei saa laittaa kiinteästi mitään. Osastojen purku lauantaina klo 17-21.00.

 1. ESITTELIJÄRANNEKE/WLAN YHTEYS

Esittelijäranneke 2 kpl/osasto, WLAN yhteys tarvittaessa messutoimistosta (Yrittäjien osasto/info).

 1. MESSUTOIMISTO

Rakentamisen aikana ja messujen aukioloaikana toimisto on messupaikalla.

 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn järjestäjän antamia lisäohjeita. Näyttelyn vastuutaho pidättää itselleen oikeuden näyttelyn siirtämiseen ja peruuttamiseen ylivoimaisen esteen sattuessa.  Oikeuspaikkana pidetään molemminpuolisesti Etelä-Karjalan käräjäoikeutta.

 1. YHTEYSHENKILÖT

Parikkalan Yrittäjät Sanna Lötjönen sanna.lotjonen@pp.inet.fi 0500 838 765

Saaren Yrittäjät Tuomo Kokkonen tuomo.kokkonen@pp3.inet.fi 0500 803 969

MTK- Parikkalan Seutu Aki Makkonen makkonen.aki86@gmail.com 050 379 0817