Telttojen ja katosten kiinnittäminen

Huvitilaisuuksissa käytettävien telttojen kiinnityksessä tuulen varalta on ensisijaisesti noudatettava teltan valmistajan antamia ohjeita. Mikäli toiminnanharjoittajan käytössä ei ole valmistajan antamaa ohjetta tulee kaikkien noudattaa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen antamaa ohjeistusta.

Minimipainot/telttakoko:

  • 2 x 2 m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
  • 4 x 4 m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
  • 4 x 8 m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja

Kyseisten painojen tulee olla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon.

Kyseessä voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan telttakulmaan vahvalla narulla.

Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen tolppaan tai kiinteään betonipainoon voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan.

Telttojen kiinnityksessä voidaan käyttää myös maakiiloja.

Huom ! Luonnonkivet tms. ilman kiinnitystä olevat painoratkaisut eivät kelpaa.

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS